எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கமலாதேவி முத்துலிங்கம்

திருமதி கமலாதேவி முத்துலிங்கம்

Born 30/03/1945 - Death 17/02/2020 யாழ். இருபாலை (Birth Place) கிளி. வட்டக்கச்சி (Lived Place)