எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வன் சசிகரன் அகர்வின் Premium Design

செல்வன் சசிகரன் அகர்வின்

Born 15/12/2015 - Death 12/10/2020 லண்டன் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)