எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் டாக்டர் இராமநாதன் குலோத்துங்கன் இளங்கோ(RK) Premium Design

அமரர் டாக்டர் இராமநாதன் குலோத்துங்கன் இளங்கோ(RK)

Born 05/07/1945 - Death 30/11/2019 தெல்லிப்பழை வீமன்காமம் வடக்கு (Birth Place) ஐக்கிய அமெரிக்கா (Lived Place)