எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் வல்லிபுரம் யோ அன்ரன் ஜீவா (நடராஜா) Premium Design

அமரர் வல்லிபுரம் யோ அன்ரன் ஜீவா (நடராஜா)

Born 18/02/1950 - Death 21/11/2019 நெடுந்தீவு (Birth Place) பெல்ஜியம் Antwerp (Lived Place)