எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிறி செல்வானந்தராசா திருநாவுக்கரசு Premium Design

திரு சிறி செல்வானந்தராசா திருநாவுக்கரசு

Born 08/05/1962 - Death 26/10/2020 ஆனைக்கோட்டை (Birth Place) டென்மார்க், லண்டன் (Lived Place)