எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிரவேற்பிள்ளை தில்லைநடேசன் Premium Design

திரு கதிரவேற்பிள்ளை தில்லைநடேசன்

Born 07/11/1944 - Death 04/11/2020 தும்பளை (Birth Place) கொழும்பு, லண்டன் (Lived Place)