எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தாமோதரம்பிள்ளை நாதன் Premium Design

திரு தாமோதரம்பிள்ளை நாதன்

Born 18/10/1953 - Death 09/11/2020 அல்வாய் (Birth Place) சுவிஸ் Frick (Lived Place)