எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இலங்கைநாதன் செல்லத்துரை Premium Design

திரு இலங்கைநாதன் செல்லத்துரை

Born 09/11/1937 - Death 06/11/2020 மலேசியா (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)