எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திருவிளங்கம் பாலஸ்கந்தன் (கண்ணன்) Premium Design

திரு திருவிளங்கம் பாலஸ்கந்தன் (கண்ணன்)

Born 24/09/1957 - Death 17/10/2020 நீர்வேலி (Birth Place) பிரித்தானியா Woodford Green Essex (Lived Place)