எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அருளானந்தம் ரவீந்திரன் (Robin)

திரு அருளானந்தம் ரவீந்திரன் (Robin)

Born 02/10/1970 - Death 09/11/2020 மட்டக்களப்பு (Birth Place) பிரித்தானியா Chessington (Lived Place)