எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா மகேந்திரன் (சி.க. மகேந்திரன்) Premium Design

திரு கந்தையா மகேந்திரன் (சி.க. மகேந்திரன்)

Born 06/07/1938 - Death 22/11/2020 கோண்டாவில் கிழக்கு (Birth Place) கனடா Mississauga (Lived Place)