எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா நடேசபிள்ளை

திரு கந்தையா நடேசபிள்ளை

Born 24/06/1937 - Death 25/11/2020 கோப்பாய் மத்தி (Birth Place) கோப்பாய் மத்தி (Lived Place)