எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

டாக்டர் சின்னத்துரை சுந்தரநாதன் Premium Design

டாக்டர் சின்னத்துரை சுந்தரநாதன்

Born 21/03/1950 - Death 25/11/2020 கந்தர்மடம் (Birth Place) லண்டன் Surbiton (Lived Place)