எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா பூபாலசிங்கம் Premium Design

திரு கந்தையா பூபாலசிங்கம்

Born 30/08/1934 - Death 30/11/2020 மலேசியா (Birth Place) வடலியடைப்பு, சண்டிலிப்பாய், வெள்ளவத்தை (Lived Place)