எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தனலட்சுமி பாலசுப்ரமணியம் (கிளி) Premium Design

திருமதி தனலட்சுமி பாலசுப்ரமணியம் (கிளி)

Born 03/07/1948 - Death 01/12/2020 உடுப்பிட்டி (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)