எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மனோன்மணி நாகேஸ்வரன் Premium Design

திருமதி மனோன்மணி நாகேஸ்வரன்

Born 16/02/1953 - Death 03/12/2020 யாழ். நல்லூர் (Birth Place) ஜேர்மனி Leverkusen (Lived Place)