எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பற்குணமலர் பாலசுப்பிரமணியம் (பவளம்) Premium Design

திருமதி பற்குணமலர் பாலசுப்பிரமணியம் (பவளம்)

Born 04/05/1933 - Death 04/12/2020 உடுவில் (Birth Place) லண்டன் East Ham (Lived Place)