எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னதம்பு சிவபாதசுந்தரம் Premium Design

திரு சின்னதம்பு சிவபாதசுந்தரம்

Born 15/11/1934 - Death 08/12/2020 கொல்லன்கலட்டி (Birth Place) கொழும்பு, லண்டன் (Lived Place)