எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புத்திதேவி விஜயநாதன் (சீதா) Premium Design

திருமதி புத்திதேவி விஜயநாதன் (சீதா)

Born 14/04/1938 - Death 03/12/2020 திருகோணமலை (Birth Place) தண்ணீரூற்று பிரித்தானியா (Lived Place)