எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகலிங்கம் செல்லத்துரை (மார்க்கண்டு) Premium Design

திரு நாகலிங்கம் செல்லத்துரை (மார்க்கண்டு)

Born 01/08/1930 - Death 08/12/2020 குப்பிழான் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)