எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சீத்தா சிவறாஜா Premium Design

அமரர் சீத்தா சிவறாஜா

Born 19/10/1953 - Death 21/12/2016 நல்லூர் (Birth Place) கொழும்பு பிரித்தானியா (Lived Place)