எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

வைத்தியர் திரு முத்துக்குமாரு தியாகேசபிள்ளை Premium Design

வைத்தியர் திரு முத்துக்குமாரு தியாகேசபிள்ளை

Born 04/06/1935 - Death 15/12/2020 மட்டுவில் தெற்கு (Birth Place) நல்லூர், லண்டன் (Lived Place)