எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்வநாயகம் பாலசிங்கம் Premium Design

திரு செல்வநாயகம் பாலசிங்கம்

Born 26/08/1958 - Death 16/12/2020 களுவாஞ்சிக்குடி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)