எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வன் டெனுஜன் யோகதாஸ்

செல்வன் டெனுஜன் யோகதாஸ்

Born 25/05/2007 - Death 18/12/2020 நோர்வே Oslo (Birth Place) நோர்வே Oslo (Lived Place)