எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விமலாதேவி முருகநாதன் (தவம்) Premium Design

திருமதி விமலாதேவி முருகநாதன் (தவம்)

Born 13/01/1950 - Death 27/12/2020 வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) நீர்கொழும்பு, கனடா (Lived Place)