எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்லையா நாகரட்ணம் Premium Design

திரு செல்லையா நாகரட்ணம்

Born 10/07/1929 - Death 25/12/2020 காரைநகர் (Birth Place) கொழும்பு, லண்டன் (Lived Place)