எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இரவீந்திரன் தெய்வேந்திரன் Premium Design

திரு இரவீந்திரன் தெய்வேந்திரன்

Born 23/10/1959 - Death 28/12/2020 காங்கேசன்துறை (Birth Place) கனடா (Lived Place)