எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பகவதிப்பிள்ளை தர்மலிங்கம் Premium Design

திருமதி பகவதிப்பிள்ளை தர்மலிங்கம்

Born 22/03/1935 - Death 01/01/2021 மட்டுவில் தெற்கு (Birth Place) பிரித்தானியா (Lived Place)