எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பொன்னம்பலம் சுப்பையா

திரு பொன்னம்பலம் சுப்பையா

Born 06/06/1932 - Death 03/01/2021 நாவற்குழி (Birth Place) நாவற்குழி (Lived Place)