எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் லிங்கப்பிள்ளை கிருபாகரன் Premium Design

அமரர் லிங்கப்பிள்ளை கிருபாகரன்

Born 05/08/1975 - Death 07/01/2020 மண்டைதீவு (Birth Place) சுவிஸ் Fribourg (Lived Place)