எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு துரைசிங்கம் மனோகரன் Premium Design

திரு துரைசிங்கம் மனோகரன்

Born 22/11/1956 - Death 06/01/2021 கொக்குவில் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)