எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவபாக்கியம் செல்லத்துரை Premium Design

திருமதி சிவபாக்கியம் செல்லத்துரை

Born 05/10/1925 - Death 08/01/2021 யாழ். கரவெட்டி வதிரி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)