எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி விக்கினராசா Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி விக்கினராசா

Born 02/02/1946 - Death 15/01/2021 வதிரி (Birth Place) ஆனையிறவு, கிளிநொச்சி, நீர்கொழும்பு (Lived Place)