எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பொன்னம்பலம் சதாரூபாவதி Premium Design

அமரர் பொன்னம்பலம் சதாரூபாவதி

Born 24/05/1945 - Death 29/01/2020 கொக்குவில் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)