எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நவரெத்தினம் ரகுநாதன் (ராசன்)

திரு. நவரெத்தினம் ரகுநாதன் (ராசன்)

Born 19/06/1966 - Death 17/02/2020 அரியாலை (Birth Place) நயினாதீவு, இத்தாலி, London - United Kingdom (Lived Place)