எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாதநாயகிஅம்மா சண்முகசுந்தரம் (சந்திரா) Premium Design

திருமதி நாதநாயகிஅம்மா சண்முகசுந்தரம் (சந்திரா)

Born 24/08/1930 - Death 13/01/2021 வல்வெட்டித்துறை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)