எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆறுமுகம் சுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு ஆறுமுகம் சுப்பிரமணியம்

Born 05/04/1943 - Death 13/01/2021 நெடுந்தீவு (Birth Place) வன்னேரிக்குளம், லண்டன் (Lived Place)