எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராசையா செல்வரட்ணம் (பேபி) Premium Design

திரு இராசையா செல்வரட்ணம் (பேபி)

Born 24/04/1951 - Death 21/01/2021 நல்லூர் (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)