எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சண்முகலிங்கம் சஞ்ஜீவ்விஜே (Vijay) Premium Design

திரு சண்முகலிங்கம் சஞ்ஜீவ்விஜே (Vijay)

Born 26/02/1971 - Death 17/01/2021 மானிப்பாய் (Birth Place) லண்டன், Norfolk (Lived Place)