எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அன்னம்மா இரத்தினம் Premium Design

அமரர் அன்னம்மா இரத்தினம்

Born 30/05/1929 - Death 03/02/2020 யாழ். உடுவில் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)