எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு A. S. சங்கரப்பிள்ளை ஞானப்பிரகாசம் Premium Design

திரு A. S. சங்கரப்பிள்ளை ஞானப்பிரகாசம்

Born 30/07/1938 - Death 27/01/2021 காரைநகர் (Birth Place) லண்டன் Ilford (Lived Place)