எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நித்தியானந்தம் லங்கநாதன் Premium Design

திரு நித்தியானந்தம் லங்கநாதன்

Born 17/05/1958 - Death 07/02/2021 யாழ். அம்பன் குடத்தனை (Birth Place) யாழ். அம்பன் குடத்தனை (Lived Place)