எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முருகேசு செல்வமாணிக்கம் Premium Design

திரு முருகேசு செல்வமாணிக்கம்

Born 08/09/1932 - Death 07/02/2021 அல்வாய் வடக்கு (Birth Place) அல்வாய் வடக்கு (Lived Place)