எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பேதுருப்பிள்ளை கீதபொன்கலன் Premium Design

திரு பேதுருப்பிள்ளை கீதபொன்கலன்

Born 28/04/1935 - Death 07/02/2021 மண்டைதீவு 4ம் வட்டாரம் (Birth Place) கலிஃபோர்னியா - அமெரிக்கா (Lived Place)