எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராசா சரஸ்வதி Premium Design

திருமதி இராசா சரஸ்வதி

Born 15/04/1933 - Death 16/02/2021 சுன்னாகம் (Birth Place) சுன்னாகம் (Lived Place)