எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பிஐயா கிருபானந்தமூர்த்தி (யேசு) Premium Design

திரு தம்பிஐயா கிருபானந்தமூர்த்தி (யேசு)

Born 11/10/1950 - Death 13/02/2021 புங்குடுதீவு 12ம் வட்டாரம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Sarcelles (Lived Place)