எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கார்த்திகேசு சிவகுருநாதன் Premium Design

அமரர் கார்த்திகேசு சிவகுருநாதன்

Born 23/11/1952 - Death 03/03/2020 கொழும்பு (Birth Place) மல்லாகம் , லண்டன் Hounslow (Lived Place)