எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சின்னம்மா செல்லத்துரை Premium Design

அமரர் சின்னம்மா செல்லத்துரை

Born 21/04/1924 - Death 25/02/2020 வயாவிளான் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)