எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வரதராசா சந்திரன் Premium Design

திரு வரதராசா சந்திரன்

Born 01/11/1975 - Death 10/02/2021 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)