எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் விசேந்தி அருளானந்தம் Premium Design

அமரர் விசேந்தி அருளானந்தம்

Born 26/07/1936 - Death 11/03/2020 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)